Prevajanje italijanščine

Ker je obseg prevodov iz italijanskega v slovenski jezik in obratno precej obsežen, vam v nadaljevanju navajamo le nekaj izmed njih.

Prevajanje v italijanščino - medicinski priročnik

  • Iz slovenščine v italijanščino smo prevedli medicinski priročnik s področja alergij.

  • Ker gre za zelo občutljivo področje, kjer je lahko usodna že vsaka najmanjša napaka pri prevodu, smo morali biti zato še posebej pazljivi. Zato smo pri prevajanju tega priročnika in ustrezni uporabi terminologije tesno sodelovali s prevajalci, katerih primarna stroka je medicina.

Prevajanje v italijanščino za turistično agencijo

  • Za znano slovensko turistično podjetje smo iz slovenščine v italijanščino prevedli številne turistične prospekte, brošure, potovalne kataloge in turistične ponudbe.

  • Ker ima dober prevod veliko vpliva na odločitev o tem, kje bomo preživeli svoje počitnice, smo celotno prevajanje zaupali le prevajalcem, ki imajo dovolj znanja o tamkajšnji kulturi in terminološki uporabi izrazov, ki vsebujejo pričakovanja izbranega ciljnega občinstva.

  • Namreč, naloga prevajalca pri takšni vrsti prevodov je, da zna ustrezno združiti turistično besedilo in tehnike oglaševanja, zato pri takšni vrsti besedil upoštevamo tudi priporočila ustreznih trženjskih strokovnjakov.

Prevodi pogodb, certifikatov ...

  • Popolnoma drugačno prevajanje pa zahtevajo prevodi pogodb, certifikatov, notarskih listin, zapisnikov, zavarovalnih polic ter drugih pravnih aktov.

  • Ti prevodi od prevajalca zahtevajo izjemno natančnost in poznavanje pravnih sistemov v drugih državah ter stalno izobraževanje o novostih, zagotoviti pa je potrebno tudi absolutno tajnost podatkov, saj gre navadno za zelo občutljive podatke. Naše stranke so predvsem razna podjetja s področja gospodarstva, odvetniki, notarji …

 

 

PREVAJALSKA AGENCIJA

PREVAJANJE ORBITA,
Sabina Gregorin s.p.
Britof 178
4000 Kranj
Telefon: 040/238-557
E-pošta: info@prevajanje-orbita.si
Splet: www.prevajanje-orbita.si