Cenik prevodov

PREVAJANJE

Iz tujega v
slovenski jezik

Iz slovenskega v
tuji jezik

Angleški jezik

14,50 na stran

15,50 na stran

Nemški jezik

17,00 na stran

19,00 na stran

Italijanski jezik

18,00 na stran

20,00 na stran

Ruski jezik
(splošno besedilo)

18,00 na stran

20,00 na stran

Ruski jezik
(strokovno besedilo)

18,00 na stran

25,00 na stran

Ukrajinski jezik

25,00 na stran

27,00 na stran

 

SODNI PREVODI

Iz tujega v
slovenski jezik

Iz slovenskega v
tuji jezik

Ruščina
Ukrajinščina

40,00 na stran

40,00 na stran

Prevod žiga Apostille

5,00

Prevod besedila notarske overitve

5,00

Cena sodnega prevoda velja za 1 listino - 1500 znakov brez presledkov

 

KER NISMO DAVČNI ZAVEZANCI, NE OBRAČUNAVAMO DDV-ja!

Splošni pogoji
Za obračun se upošteva ena avtorska stran, ki obsega 1500 znakov brez presledkov. Na željo naročnika se lahko dogovorimo, da se avtorska stran obračuna glede na število besed. V tem primeru znaša ena avtorska stran približno 250 besed. Najmanjše naročilo je ena avtorska stran.

Rok izvedbe
Običajna dnevna norma znaša šest (6) avtorskih strani prevoda v slovenski jezik in pet (5) avtorskih strani v tuji jezik. Dan prevzema naročila v prevod in dan oddaje prevoda, konec tedna in prazniki niso všteti v dnevno normo. Za prevode, katerih časovni rok je krajši od normativa, se po predhodnem dogovoru z naročnikom, zaračunava pribitek 10% na osnovno ceno.

Popusti
Za obsežnejša naročila vam nudimo količinski popust. Našim pogodbenim partnerjem priznavamo popust. Posebne ugodnosti  nudimo tudi dijakom, študentom in upokojencem.

Način plačila
Pravne osebe: plačilo se izvrši po opravljeni storitvi na podlagi izstavljenega računa. Rok za plačilo je 8 dni oziroma po dogovoru.
Fizične osebe: 50% predvidenega zneska naročnik poravna ob samem naročilu prevoda, razliko pa pred prevzemom prevoda. Opravljeno storitev je mogoče poravnati preko položnice ali spletne banke, in sicer na podlagi podatkov na ponudbi. Prevod vam v celoti posredujemo takoj po prejetem plačilu.

Reklamacije
Reklamacije se upoštevajo v osmih (8) dneh od dneva opravljene storitve. Na eno opravljeno storitev je možna le ena reklamacija.

 

PREVAJALSKA AGENCIJA

PREVAJANJE ORBITA,
Sabina Gregorin s.p.
Britof 178
4000 Kranj
Telefon: 040/238-557
E-pošta: info@prevajanje-orbita.si
Splet: www.prevajanje-orbita.si